Panda3D
SphereSurfaceEmitter Member List

This is the complete list of members for SphereSurfaceEmitter, including all inherited members.

__init__()SphereSurfaceEmitter
__init__(const SphereSurfaceEmitter copy)SphereSurfaceEmitter
EmissionType enum nameBaseParticleEmitter
ET_CUSTOM enum valueBaseParticleEmitter
ET_EXPLICIT enum valueBaseParticleEmitter
ET_RADIATE enum valueBaseParticleEmitter
generate(LPoint3 pos, LVector3 vel)BaseParticleEmitter
getAmplitude()BaseParticleEmitter
getAmplitudeSpread()BaseParticleEmitter
getClassType()ReferenceCountstatic
getEmissionType()BaseParticleEmitter
getExplicitLaunchVector()BaseParticleEmitter
getOffsetForce()BaseParticleEmitter
getRadiateOrigin()BaseParticleEmitter
getRadius()SphereSurfaceEmitter
getRefCount()ReferenceCount
makeCopy()BaseParticleEmitter
output(Ostream out)BaseParticleEmitter
ref()ReferenceCount
ref_countReferenceCount
setAmplitude(float a)BaseParticleEmitter
setAmplitudeSpread(float as)BaseParticleEmitter
setEmissionType(BaseParticleEmitter::EmissionType et)BaseParticleEmitter
setExplicitLaunchVector(const LVector3 elv)BaseParticleEmitter
setOffsetForce(const LVector3 of)BaseParticleEmitter
setRadiateOrigin(const LPoint3 ro)BaseParticleEmitter
setRadius(float r)SphereSurfaceEmitter
testRefCountIntegrity()ReferenceCount
testRefCountNonzero()ReferenceCount
unref()ReferenceCount
write(Ostream out, int indent)BaseParticleEmitter